Offerdjuret får läggas på båda sidorna

Fråga: Får jag lägga ned offerdjuret på dess vänstra sida om jag inte kan slakta det med min högerhand?

Svar: Det är tillåtet att lägga offerdjuret på båda sidorna, men det är bäst att lägga det på dess vänstra sida eftersom det är enklast för slaktaren. Och om det är enklast för honom att det ligger på höger sida så är även det harmlöst.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdul-´Azîz Âlush-Shaykh

´Abdullâh al-Ghudayyân

Sâlih al-Fawzân

Bakr Abû Zayd