Offer under specifika dagar på året

Fråga: Vad är domen för att offra under en viss, specifik tid på året? Många människor tror att det hör till rättfärdiga handlingar som för en närmare Allâh om man slaktar den 27:e Radjab, 6:e Safar, 15:e Shawwâl och 10:e Muharram. Anses dessa handlingar vara goda och har de bevisats av Sunnah? Eller är de en innovation som motstrider islam och som personen inte alls belönas för?

Svar: Dyrkan får endast utföras om den bekräftats av Qur’ânen eller Sunnah. Varken Qur’ânen, autentisk Sunnah eller följeslagarna har sagt något om att offra under de omnämnda dagarna. Därför är handlingen en innovation och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inför något obehörigt till vår angelägenhet, kommer att få den avvisad.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.