Offer för tillfrisknandet

Publicerad: 2012-12-05
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/ls–1432-05-16.mp3

 

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Behandla era sjuka med välgörenhet.”1

Är det föreskrivet för den sjukes anhöriga att skänka välgörenhet för att denne skall bli frisk?

Svar: Ja. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde det. Ett skäl till att den sjuke blir frisk är välgörenhet då den är en fin handling och en fin behandling av de behövande. Den sjuke kan skänka för sig själv och likaså kan hans anhöriga skänka för honom och ge till de behövande. Detta kan vara en anledning till att den sjuke blir frisk med Allâhs tillstånd.

1 al-Albânî sade:  ”Flera rapporteringar stämmer överens om frasen ”Bota era sjuka” och därför anser jag att den är Hasan, god.” (Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (744).