Oenigheten inom metodrelaterade frågor är fördömd

Fråga: Anses de lärdas oenighet och inbördes avvisningar tillhör prövningarna och hur skall muslimen förhålla sig till de lärdas oenighet?

Svar: Om oenigheten är inom de metodrelaterade frågorna, är den fördömd. Det finns bara en metodik och den accepterar inte oenighet. Det handlar om att följa sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares väg.

Om oenigheten är inom Fiqh-frågor och bevisning, är frågan vid. Däremot accepteras åsikten som är baserad på bevis. Åsikterna skall konfronteras med bevisen i Qur’ânen och Sunnah. Det som stämmer överens med Qur’ânen och Sunnahs godtas. Det som avviker skall respekteras utan att följas.