Oenighet tillåter inte förbud

Fråga: Min vän säger att sång och musik handlar om de lärdas omdömen och att den aktuella meningsskiljaktigheten är stark. Stämmer det?

Svar: Meningsskiljaktighet rättfärdigar inte förbud. Titta på beviset. Följd det som är bevisat. Säg inte att det finns delade åsikter i sakfrågan och det är tillåtet. Meningsskiljaktighet rättfärdigar inte att du anammar ett förbud.