Ödets natts tecken

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)
Källa: Latâ’if-ul-Ma´ârif, sid. 276-277

 

Till bevisen för att Ödets natt är natten till den tjugosjunde, hör tecken och kännemärken och bönhörda böner som har rapporterats från den natten under alla tider. Ubayy bin Ka´b bevisade det med att solen dagen därpå saknar strålar. ´Abdah bin Abî Lubâbah brukade säga:

“Ödets natt är natten till den tjugosjunde.”

Han bevisade det med flera faktorer, bland annat med stjärnor. Detta rapporteras av ´Abdur-Razzâq. Dessutom rapporterade han från  ´Abdah att han smakade på havsvattnet natten till den tjugosjunde och fann det sött. Detta nämnde Imâm Ahmad med sin berättarkedja.

Vissa Salaf gjorde Tawâf runt Ka´bah natten till den tjugosjunde och såg hur två grupper av änglar flög ovanför människorna.

Abû Mûsâ al-Madînî rapporterade från Abûsh-Shaykh al-Asbahânî med en berättarkedja från Hammâd bin Shu´ayb som sade:

“Under de tio sista nätterna tittade jag mot natten. En man frågade mig vad jag sökte. Jag sade: “Ödets natt.” Då sade han: “Sov. Jag skall berätta för dig.” När det var natten till den tjugosjunde, kom han och tog mig i handen och tog mig till en palm. Det var en palm vars blad låg på marken. Han sade: “Vi ser aldrig detta om året förutom den här natten.”

Abû Mûsâ rapporterade med sina berättarkedjor hur en rörelsehindrad man tillbad Allâh natten till den tjugosjunde. Därpå kunde han gå. Detsamma hände en rörelsehindrad kvinna. En annan man i Basrah var stum i trettio år. Han tillbad Allâh natten till den tjugosjunde. Därpå återfick han sitt tal. Ibn Hubayrah berättade hur han natten till fredagen den tjugosjunde såg en öppen dörr i himlen norr om Ka´bah. Han sade:

“Jag fick för mig att den var mitt emot profetens heliga hem.”

Den förblev i det tillståndet till dess att han vände sig om mot öster för att se om det dagas. När han då vände sig om, hade den försvunnit. Han sade:

“Om en av dessa udda nätter är natten till en fredag, så skall du veta att det är störst sannolikhet att det är den.”

Håll dock fast vid din kunskap att dessa tecken inte garanterar att det är Ödets natt.