Ödets natts datum enligt Ubayy bin Ka´b

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (793)

793 – Wâsil bin ´Abdil-A´lâ al-Kûfî berättade för oss: Abû Bakr bin ´Ayyâsh berättade för oss, från ´Âsim, från Zirr som sade:

”Hur vet du, Abûl-Mundhir, att Ödets natt infaller natten till den tjugosjunde?” Han sade: ”Jodå. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underrättade oss att den natten kännetecknas av att solen går upp på morgonen strållös. Vi räknade och memorerade. Vid Allâh! Ibn Mas´ûd visste att den infaller i Ramadhân och att den infaller natten till den tjugosjunde, men han ville inte underrätta er för att ni inte skulle ta något för givet.”1

Hadîth är god och autentisk.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (793).