Ödets natts datum enligt Abû Bakrah

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (794)

794 – Humayd bin Mas´adah berättade för oss: Yazîd bin Zuray´ berättade för oss: ´Uyaynah bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss: Min fader berättade för mig:

”Jag nämnde Ödets natt för Abû Bakrah som sade: ”Av allt som jag har hört från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer jag att eftersträva den bara under de tio sista nätterna. Jag hörde honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Eftersträva den natten till den nionde återstående, sjunde återstående, femte återstående eller tredje återstående.”1

Abû Bakrah bad de första tjugo nätterna i Ramadhân som alla andra nätter på året. När de tio sista nätterna infallit blev han extra aktiv.

Hadîthen är god och autentisk.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (794).