Ödets natt tar plats under de tio sista nätterna i Ramadhân

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)
Källa: Källa: Latâ’if-ul-Ma´ârif, sid. 242

 

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade göra I´tikâf de tio mittersta dagarna i Ramadhân. Ett år gjorde han I´tikâf och när det var natten till den tjugoförste, under vars morgon han för övrigt brukade gå ut ur I´tikâf, sade han: ”Låt den som vill göra I´tikâf, göra I´tikâf de tio sista dagarna. Jag drömde om denna natt men jag glömde den. Jag såg mig själv morgonen därpå gå ned i Sudjûd i vatten och lera. Sök den under de tio sista och sök den under de udda nätterna.” Det regnade den natten. Böneplatsen var som ett tak och det rann vatten på den. Jag såg hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade spår av vatten och lera på pannan efter morgonen den tjugoförste.”

Denna hadîth bevisar att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde I´tikâf de tio mittersta dagarna i Ramadhân för att bevittna Ödets natt. Denna formulering fordrar att det hände mer än en gång.

I al-Bukhârî och Muslim finns en annan rapportering som säger att han först gjorde I´tikâf de tio första och därefter de tio mittersta. Sedan sade han:

”Det har sagts till mig att det är under de tio sista. Den av er som vill göra I´tikâf får göra det.”

Detta bevisar att detta skedde innan han visste att Ödets natt äger rum under de tio sista nätterna till dess att Allâh tog hans liv. Det rapporteras att ´Umar samlade ihop en grupp av följeslagarna och frågade dem om Ödets natt. Vissa av dem sade:

”Vi brukade anse den inträffa under de tio mittersta. Därefter fick vi reda på att den inträffar under de tio sista.”