Ödets natt rör på sig

al-Bukhârî sade:

35 – Abûl-Yamân berättade för oss: Shu´ayb underrättade oss: Abûz-Zinâd berättade för oss, från al-A´radj, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som ber under Ödets natt med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”

Man vet inte när Ödets natt är. Den är inte samma natt år efter år. Den flyttar på sig. Dock tar den plats under Ramadhâns tio sista nätter.

Vad beträffar hadîthen i al-Bukhârî och Muslim vari följeslagarna drömde om att den äger rum under de sista sju nätterna och att profeten sade ”Jag ser hur era drömmar är överens om de sju sista nätterna. Den som vill sträva efter den får sträva efter den under de sju sista nätterna”, så berörde den – och Allâh vet bättre – endast det året. Beviset för det är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slutade inte vara i I´tikâf de tio sista nätterna till dess att han dog.