Ödets natt kan infalla den sista natten i Ramadhân

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Hadîth-ul-Masâ’, sid. 226

Dessa nätter bör nyttjas. De flesta har passerat och nästa natt är natten till den tjugosjunde. Det är mest sannolikt att Ödets natt inträffar just den natten. Visserligen konstaterade vissa följeslagare att den äger rum natten till den tjugosjunde då vissa hadîther intygar om det, men den korrekta åsikten är att den infaller inte en särskild natt. Den förflyttas. Den kan infalla natten till den tjugosjunde för att nästa år infalla natten till den tjugonionde, tjugofemte, tjugotredje, tjugoförste eller kanske till och med till en jämn siffra såsom natten till den tjugofjärde eller tjugosjätte. Den korrekta åsikten är nämligen att den förflyttas. På så vis kombineras alla olikartade hadîther som nämner natten till den tjugotredje, tjugosjunde, tjugoförste och så vidare. Olikartade rapporteringar beror på att den förflyttas. Den infaller alltså inte alltid en och samma natt. Den förflyttas inom de tio sista nätterna och lämnar inte dem. Den kan infalla alltifrån natten till den tjugoförste till natten till den sista dagen i månaden.