Ödet är Allâhs hemlighet

Förutbestämmelsen är Allâhs hemlighet i skapelsen och det är att Han skapar och utrotar, gör någon fattig och någon annan rik, ger liv och orsakar död, vilseleder och vägleder. ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

””Förutbestämmelsen är Allâhs hemlighet och därför avslöjar vi inte den.””

Meningsskiljaktigheterna bland människorna inom denna fråga är känd.

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tror på att allt som sker händer enligt Allâhs förutbestämmelse och förordning och att Allâh (ta´âlâ) skapar skapelsernas handlingar. Han (ta´âlâ) sade:

””Allt har Vi skapat med förutbestämmelse.”” (54:49)

De tror på att Allâh (ta´âlâ) vill att den otrogne skall vara otrogen, men Han behagas inte av det och inte heller älskar Han det. Han vill det alltså universellt sett, men Han älskar inte det religiöst sett.

Detta motsätts av Qadariyyah och Mu´tazilah. De påstår att Allâh vill att den otrogne skall tro, men att den otrogne inte vill det. De antog sig detta för att slippa säga:

””Allâh ville att den otrogne inte skulle tro och därför straffade Han honom.””

De försöker fly från en fråga men hamnar i något som är ännu värre. Det de säger fordrar att de otrognes vilja överträffade Allâhs (ta´âlâ) Vilja. De säger att Allâh ville att den otrogne skulle tro, men att den otrogne ville motsatsen. Som slutsats gick den otrognes vilja i uppfyllelse till skillnad från Allâhs (ta´âlâ)!!! Detta hör till de vidrigaste troslärorna. Detta är en åsikt som är tom på bevis. Faktum är att den motstrider bevis.

´Amr bin al-Haytham sade:

””Vi gick ombord på en båt och i den fanns en Qadarî och en elddyrkare. Qadarîn sade till elddyrkaren: ””Bli muslim!”” Då sade elddyrkaren: ””Om Allâh vill.”” Qadarîn sade: ””Allâh vill men Djävulen vill inte.”” Då sade elddyrkaren: ””Allâh ville och Djävulen ville och det blev som Djävulen ville. Detta är en stark Djävul.””

I en annans formulering sägs det att han sade:

””Jag är med den starkaste.””

Likaså sade en beduin i en av ´Amr bin ´Ubayds sittningar:

””Människor! Min kamel har blivit stulen. Be Allâh att Han återger mig den.”” Då sade ´Amr bin ´Ubayd: ””Allâh, Du ville inte att kamelen skulle stjälas men den stals. Låt honom få den tillbaka.”” Då sade beduinen: ””Jag behöver inte din bön.”” Han sade: ””Varför inte?”” Då sade beduinen: ””Jag fruktar att på samma sätt som Han inte ville att den skulle stjälas och den stals, att Han vill att den kommer tillbaka utan att den gör det.””

En man sade till Abû ´Isâm al-Qastalânî:

””Är Han rättvis om Han inte vill vägleda mig och i stället vilseleder mig för att därefter straffa mig?”” Då svarade Abû ´Isâm: ””Om vägledningen är något Han bestämmer över, får Han ge den till den Han vill och förbjuda den den Han vill.””