Ödet är Allâhs hemlighet

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 39-40

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

62 – Ödet är Allâhs (ta´âlâ) hemlighet i Hans skapelse. Ingen närstående ängel eller sänd profet har vetskap om det.

63 – Fördjupning och forskning i det leder till försakelse, berövning och överträdelse.

64 – Akta er riktigt noga för att forska i det, tänka på det och få tvångstankar kring det. Allâh (ta´âlâ) har avskärmat vetskapen om ödet för Sina slavar och förbjudit dem att eftersträva den. Han (ta´âlâ) sade:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

”Han ställs inte till svars för Hans handlande, men de skall stå till svars.”1

65 – Den som ifrågasätter Hans handlingar förkastar Skriftens dom, och den som förkastar Skriftens dom tillhör de otrogna.

FÖRKLARING

Ibn Abîl-´Izz al-Hanafî (rahimahullâh) sade:

Ödet är Allâhs (ta´âlâ) hemlighet i Hans skapelse; Han får saker att uppstå och försvinna, Han får personer att bli fattiga och rika, Han ger liv och död, Han vägleder och vilseleder. Enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah sker allting i enlighet med Allâhs beslut och bestämmelse och att slavarnas handlingar är skapade av Allâh (ta´âlâ). Han (ta´âlâ) sade:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Allt har Vi skapat med rätta mått.”2

Allâh vill att hädaren hädar, men Han varken behagas av det eller älskar det. Han vill det ur ett universellt perspektiv, men är missnöjd med det ur ett religiöst perspektiv.”3

Han syftar på Allâhs universella vilja. Hans vilja till den troendes tro och rättfärdiga handlingar är en religiös vilja. Allt slavarna gör av lydnad och olydnad, tro och otro, sker därför att Allâh vill att det ska ske. Det är betydelsen av:

Det Allâh vill, sker, och det Han inte vill, sker inte.”

121:23

254:49

3Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah (1/320-321).