Och varje innovation är villfarelse

Publicerad: 19.10.05

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/182)

Imâm och Hâfidh Abû ´Abdillâh ´Abdul-Hamîd bin ´Isâm al-Djurdjânî.

Han hörde från Sufyân bin ´Uyaynah, Yazîd bin Hârûn, Abû Dâwûd at-Tayâlisî med flera.

al-Marrâr sade:

”Jag skrev ned kunskap från tusen lärare, men ingen var som al-Djurdjânî. När prövningen kring uttalet av Qur’ânen bröt ut, var al-Djurdjânî tyst. Följaktligen gick Ahl-ul-Hadîth till honom. Jag hörde min fader säga: ”Jag gick med min bror Sâlih bin Hammûyah, al-Marrârs bror, som ställde sig upp under al-Djurdjânîs sittning och sade: ”Vad säger du om uttalet av Qur’ânen?” Han sade inget förrän han frågat honom tre gånger varefter han svarade: ”Det är en nyhet och innovation – och varje innovation är villfarelse.”

Han dog 257.