Siwâk och tvagningens rekommendationer

Publicerad: 2010-09-01
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Muqni´ (1/34-38)
Kommentar: Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh – Källa: Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/37)

 

Det är alltid rekommenderat att använda Siwâk förutom när man fastar efter att solen har lämnat zenit. Härmed är det inte rekommenderat att använda Siwâk.

Det är extra rekommenderat att använda Siwâk vid tre tillfällen:

1 – Vid förrättandet av bönen.

2 – Efter att ha vaknat.

3 – Då andedräkten ändras.

Pinnen skall vara mjuk. Den skall rena munnen och varken såra den, skada den eller smulas sönder i den. Har man uppnått Sunnah om man renar tänderna med fingret eller en trasa? Här har Hanâbilah två åsikter.

Med Siwâk borstar man tungan och tänderna på bredden. Man sätter olja i håret varannan dag och man sätter Kuhl på ögonen ett udda antal gånger.

Omskärelse är obligatoriskt så länge man inte fruktar för sin hälsa. Det är föraktfullt att raka vissa delar av huvudet till skillnad från andra. När man använder Siwâk, borstar man först höger sidan av munnen. Likaså tvår man sig med att tvätta kroppsdelarna först från höger sida. När man tar på sig skorna, börjar man med högerskon först. Då man går in i moskén, träder man in i den med högerfoten först.

Tvagningens rekommenderade handlingar är tio stycken:

1 – Användning av Siwâk.

2 – Att nämna Allâhs namn dessförinnan. Ahmad har även en andra åsikt som säger att det är obligatoriskt om man kommer på det.

3 – Tvätta händerna förutom om man har vaknat på morgonen. Här har Ahmad två åsikter huruvida det är obligatoriskt att tvätta händerna först eller inte.

4 – Börja med att skölja munnen och dra in vatten i näsan och blåsa ut det1.

5 – Lägga stor vikt på dessa två handlingar om man inte fastar.

6 – Dra fingrarna genom skägget.

7 – Tvätta mellan fingrarna och tårna.

8 – Tvätta höger kroppsdel först.

9 – Använda nytt vatten till öronen.

10 – Tvätta kroppsdelarna två och tre gånger.

1 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade:”Det vill säga innan ansiktet.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/37))