Och korta dina kläder!

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

”Och rena ditt hjärta!”1

Abû Ishâq sade:

”Det vill säga korta dina kläder. Ty korta kläder innebär att de inte blir orena lika lätt. Om de släpas mot marken finns det risk att de rör vid orenhet.”

Den åsikten har Tâwûs.”2

Att korta kläderna betyder att de inte skall vara under anklarna. Det är förbjudet att ha kläderna under anklarna. Det orsakar också att kläderna blir orena om man går på något orent. Om de är under anklarna och du trampar i något orent, blir kläderna orena. Det är en av fördelarna med korta kläder. Det skonar dig kläderna under anklarna och orenheter.

174:4

2Ighâthat-ul-Lahfân (1/42).