Obligatoriskt eller rekommenderat?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 55

Jag vill passa på att lyfta fram en sak som smärtar mig mycket. När vissa människor hör ett påbud, frågar de om påbudet åsyftar plikt eller rekommendation. Om de hör en förmenelse, frågar de om förmenelsen åsyftar förbud eller förakt. Det är inte vår uppgift att fråga. Vi är Allâhs slavar. När följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) nåddes av ett påbud eller en förmenelse från Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), frågade de inte om påbudet åsyftar plikt eller rekommendation, eller om förmenelsen åsyftar förbud eller förakt. Visserligen kunde det hända att de frågade om ett påbud var i form av vädjan eller order, men inte huruvida det rörde sig om plikt eller rekommendation. Tänk på det. När du frågar om något är rekommenderat eller obligatoriskt, betyder det att du är tveksam huruvida du ska genomföra påbudet eller inte. Akta dig så att du inte hamnar under Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

”Liksom de inte ville tro första gången skall Vi vända deras hjärtan ut och in och grumla deras syn, och Vi skall låta dem hållas i sitt trotsiga övermod, snubblande än hit än dit i blindo.”1

16:110