Obligatoriskt bad efter sexuell orenhet

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/432)

Det är obligatoriskt att bada efter sexuell orenhet vid två fall:

1 – Till följd av utlösning.

2 – Till följd av att två könsorgan möts. Det vill säga att ollonet försvinner inne i slidan ehuru det inte leder till utlösning. I början kunde en man lägra sin hustru utan att få utlösning och därtill inte behöva bada. Därefter avskaffades den domen. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När de två könsorganen möts, blir bad obligatoriskt.”1

1al-Bukhârî (287).