Obligatoriskt att varna för terroristiska ideologier

Publicerad: 2012-02-25
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-11-19.mp3
Datum: 1427-11-19/2006-12-10
https://www.youtube.com/watch?v=aMsVGMBOL9c

 

Fråga: Jag har en broder som har en korrekt troslära. Han sympatiserar dock med Khawâridj och säger att det skadliga kan vara nyttigt och att allt dödande och alla sprängattentat är fel, men att de leder till att synder upphör. Stämmer detta?

Svar: Det är falskt. Den som tycker att dessa saker som förstörelse, dödande av oskyldiga människor, blodspillan, ödeläggning och terrorisering av tryggade människor är bra och säger att det skadliga kan vara nyttigt… Kan vara… Kan vara betyder att dess skada är större än dess nytta om det nu finns någon nytta i det. Även om det skulle finnas nytta i det är det förbjudet. Han erkänner själv när han säger att det skadliga kan vara nyttigt. Han erkänner att dess skada är större än dess nytta om det nu finns någon nytta i det. Det är inte tillåtet. Det är obligatoriskt att varna för det. Det är obligatoriskt att varna för dessa ideologier. Det är obligatoriskt att klargöra att detta inte stämmer överens med islams budskap och den sanna trosläran.