Obligatoriskt att varna för ISIS och andra Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Kan ni varna muslimerna för ISIS fara och uppmana dem att undvika dem och inte sympatisera med dem?

Svar: Det är obligatoriskt att varna för alla vilsna grupper som avviker från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Det är obligatoriskt att lära människorna Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Vissa människor har ingen kännedom om Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Därför tror de att alla har rätt och gör ingen skillnad mellan en innovatör och en Sunnî. Man måste lära sig Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik och fråga om den så att man kan hålla fast vid den och följa den.

Det är obligatoriskt att hålla sig till muslimernas samling och deras ledare och framför allt när det råder kaotiska tider. Man skall hålla fast vid samlingen och lyssna till och lyda makthavaren. Det är den korrekta och räddande vägen. Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Människorna frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det goda medan jag frågade honom om det onda utav fruktan att falla i det. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Vi upplevde den hedniska tiden och ondskan varefter Allâh gav oss den här godheten. Finns det någon ondska efter den här godheten?” Han svarade: ”Ja.” Jag sade: ”Finns det någon godhet efter den där ondskan?” Han sade: ”Ja, och den skall bestå av rök.” Jag frågade: ”Vad är dess rök?” Han svarade: ”Folk som följer en annan väg än min väg. Du kommer att både vara bekant med vad de gör och obekant.” Jag sade: ”Finns det någon ondska efter den godheten?” Han sade: ”Ja, en blind prövning och kallare till helvetets portar. Den som besvarar dem till dem kastar de honom däri.” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Beskriv dem för oss.” Han sade: ”De kommer från oss och talar vårt språk.” Jag frågade: ”Vad befaller du mig att göra om jag upplever det?” Han sade: ”Håll dig till muslimernas samling och deras ledare.” Jag sade: ”Och om de varken har samling eller ledare?” Då sade han: ”Avstå alla de grupperna om du så behöver bita tag i en trädrot tills du dör.”1

Var alltså inte med vilsna och avvikande Ahl-ul-Bid´a. Var aldrig med dem! Undvik dem. Var tillsammans med muslimernas ledare och samling. Om varken muslimernas samling eller ledare finns skall du undvika alla sekter och vara själv utmed Sunnah.

1al-Bukhârî (3606) och Muslim (1847).