Obligatoriskt att varna för Hizbiyyûn vid namn

Fråga: Det finns människor som varken är uppenbara Hizbiyyûn eller Salafiyyûn. De säger emellertid att de är Salafiyyûn, men de kritiserar dem som nämner namn när de varnar för fel i en bok eller ett kassettband. De säger till Salafiyyûn att det är bättre att förklara vad Sunnah säger. På så sätt kommer människorna själva att skilja mellan sanning och falskhet. Stämmer deras uttalande överens med Sunnah eller inte?

Svar: Svaret är ingående.

Om inga namn behöver nämnas för att det inte finns några uppenbara namn som kallar till Hizbiyyah och villfarelse, är det okej att inte göra det.

Om det finns uppenbara namn som är kända för att kalla till villfarelse och Hizbiyyah, är det obligatoriskt att nämna deras namn så att människorna aktar sig för dem. Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hur kommer det sig att vissa människor…”1

Han nämnde inte dem för att dölja dem. Men dessa kallare som säger att de är kallare och sätter käppar i hjulet för Salafs metodik och kallar till Hizbiyyah, måste nämnas vid namn. Ty människorna luras av dem.

1al-Bukhârî (456) och Muslim (1504).