Obligatoriskt att underrätta de muslimska myndigheterna om narkotikasmugglare och terrorister

Fråga: Vad är domen för att underrätta myndigheterna om folk som sår fördärv på jorden som narkotikasmugglare och människor som planerar att skaka om säkerheten i de muslimska länderna?

Svar: Det är obligatoriskt. Det är obligatoriskt att underrätta myndigheterna om de illasinnade som utgör en fara för muslimerna i allmänhet och samhället. Den som har kunskap om dem och vet vilka de är och var de är och vad de gör är ålagd att underrätta om dem. Detta hör till att vilja muslimernas ledare och lekmän väl.