Obligatoriskt att ta bilen till moskén?

Fråga: En person kan höra böneutropet via högtalare. Han befinner sig lite längre bort från moskén. Han har dock en bil. Är han ålagd att be med samlingen?

Svar: Om han kan höra böneutropet utan högtalare, så är det obligatoriskt. Annars är det inte obligatoriskt.