Obligatoriskt att ta bilen till fredagsbönen?

Fråga: Måste personen som inte hör fredagsbönens böneutrop ta bilen dit?

Svar: Om han är inne i staden så måste han be fredagsbönen ehuru han inte hör böneutropet. Men om han är utanför staden så behöver han inte gå dit om han inte hör böneutropet.