Obligatoriskt att offra sitt allt för profeten

Fråga: Är det tillåtet idag att bruka följande fraser om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

بأبي أنت و أمي

”Må min fader och min moder offras för dig.”

och:

بأبي هو و أمي

”Må min fader och min moder offras för honom.”?

Svar: Ja. Fram till idag säger de lärda:

بأبي هو و أمي

”Må min fader och min moder offras för honom.”

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) brukar det ofta. Det råder inga tvivel om att det är obligatoriskt för människan att offra sin fader, sin moder och sitt barn för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).