Obligatoriskt att offentliggöra sin ånger

Fråga: Om en person lägger grunden till en dålig väg och sedermera ångrar sig. Syndar han för att andra utövar den efteråt?

Svar: Han skall kungöra det för människorna. Han skall kungöra att han har ångrat sig för det. Han skall inte tiga.