Obligatoriskt att korta bön på resa

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 297-298

Fråga: När en resenär skulle leda byborna i bön, bad han med dem Dhuhr med fyra Raka´ât. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ

NÄR NI går ut, är det inte fel av er att förkorta bönen.”1

Går hans handling mot Sunnah?

Svar: Ja, den går emot Sunnah, ty det har inte bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad fulltaligt i samband med resor. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

I Makkah ålades varje bön två Raka´ât. Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade flyttat till al-Madînah utökades de till ytterligare två Raka´ât frånsett Maghrib som är dagens udda bön och Fadjr på grund av dess långa läsning. När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) reste bad han den första bönen.”2

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Resebönen består av två Raka´ât. De har sänts ned från himlen och den som vägrar hädar.”

Detta är det obligatoriska. Den korrekta åsikten är att det är obligatoriskt att korta bönen under resa. Förkortningen är alltså inte bara ett tillstånd, vilket Shâfi´iyyah säger. Enligt dem är tillåtet att förkorta bönen och bättre att be den fulltaligt. Det stämmer inte. Det är obligatoriskt att förkorta den eftersom det inte är bekräftat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad fulltaligt i samband med resor.

14:101

2al-Bukhârî och Muslim.