Obligatoriskt att be lika många Rak´ât som imamen

Fråga: Jag var i utkanten av staden när jag bad tillsammans med imamen i en andra samling. Jag hann med en Rak´ah av ´Asr med honom. Efter Taslîm fullbordade jag en andra Rak´ah och gjorde Taslîm. Gjorde jag rätt eller skulle jag be fyra Rak´ât som resident?

Svar: Om imamen fullbordar hela bönen, åligger det dig att göra samma sak. Du har gjort fel och måste ta om bönen. Den som ber bakom imamen som ber fullt antal Rak´ât måste be lika många Rak´ât. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Det är Sunnah.”1

1Ahmad (1862).