Obligatoriska att betros ordagrant

Han besitter förmåga och vilja över Sin skapelse. Han är hörande, seende, vetande, vis, bevarande och övervakande. Alla Hans namn och egenskaper som Han har nämnt i Sin skrift är sanna. Det är obligatoriskt att betro dem och innovation att tala om dem. Exempelvis sade Han:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad de avgudar!”1

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

”Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”2

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”3

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”4

Det finns många liknande exempel i Qur’ânen.

Det är även obligatoriskt att betro Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther och acceptera dem ordagrant utan föreställning. Exempel på dem är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Jag såg min Herre i den finaste skepnaden.”

”Det finns inte en människa utan att hennes hjärta är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar. Om Han vill upprätta det, gör Han det, och om Han vill vilseleda det, gör Han det.”

”Allâh skapade Âdam i Sin skepnad.”

Allâh (ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen.”

Han skall stiga ned på Domedagen för att döma.”

Med varje droppe stiger en ängel ned från himlen till dess att han placerar den där han har blivit befalld.”

På Domedagen skall himlarna och jordarna vara i Hans handflata och grepp.”

”Det kommer att kastas i helvetet och det kommer att säga:

هَلْ مِن مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”5

till dess att Han placerar Sin fot över det varpå det säger: ”Det räcker, det räcker.”

Han skall föra ut ett folk ur Elden med Sin hand.”

Det finns fler liknande och autentiska hadîther. De skall accepteras ordagrant eftersom de är låsta och deras nycklar finns hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

139:67

25:64

320:5

489:22

550:30