Obligatoriska att betros ordagrant

Publicerad: 2010-02-20
Författare: Imâm Abû Muhammad al-Hasan bin Khalaf al-Barbahârî (d. 329)
Källa: Sharh-us-Sunnah, sid. 74-76

Alla de rapporteringar du hör men inte omfattas av ditt förstånd, däribland Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Slavarnas hjärtan är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar…”

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) stiger ned till den lägsta himlen.”

”Han stiger ned på ´Arafah-dagen.”

”Det kommer att kastas i helvetet och det kommer att säga:

هَلْ مِن مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”1

till dess att Han placerar Sitt ben – eller Sin fot – över det varpå det säger: ”Det räcker, det räcker.”2

Allâhs (ta´âlâ) ord till slaven:

”Om du går till Mig, kommer Jag till dig med fart.”

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) stiger ned på ´Arafah-dagen.”

”Allâh skapade Âdam i Sin skepnad.”

”Jag såg min Herre i den bästa skepnaden.”,

måste du underkasta dig, bekräfta, låta bli att gå in på deras beskaffenhet samt vara nöjd och belåten med dem. Tolka inget av dem utmed egen drift. Det är säkerligen obligatoriskt att tro på detta. Vem som än tolkar något av dem enligt egen drift eller avslår dem är Djahmî.

150:30

2al-Bukhârî (4848), Muslim (2188), Ahmad (3/129), at-Tirmidhî (3272), an-Nasâ’î i ”al-Kubrâ” (7719), ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâ Bishr al-Marîsî, sid. 69, al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât”, sid. 348-349, Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 92-93, och Ibn Mandah i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 42, som sade:

”Hadîthen är bekräftad enligt samstämmighet.”