Obligatorisk tystnad under fredagspredikan

Fråga: På väg till fredagsbönen hör jag predikaren predika. Måste jag bli tyst även om jag är utanför moskén?

Svar: Nej. Det måste du bara bli när du väl är i moskén. Du skall vara tyst när du befinner dig framför den predikande imamen. Du är inte i moskén när du är på väg till den.