Obligatorisk Tabdî´ på den som de lärda gör Tabdî´ på

Fråga: Har personen som inte gör Tabdî´ på innovatören som de lärda har gjort Tabdî´ på och på hans metodik och varnat för honom samma dom som han?

Svar: Javisst. Den som inte gör Tabdî´ på honom har samma dom som han. Ty han anser inte att han innoverar och att hans handling är innovation. Därtill anser han att folk förfelar när de gör Tabdî´ på honom.