Obligatorisk lydnad till makthavare

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 279

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag befaller er att frukta Allâh (´azza wa djall) och lyssna och lyda om så en abessinsk slav skulle ta makten över er.”1

Hadîthen bekräftar en slavs maktinnehav. Men är det obligatoriskt att lyda makthavaren inom allt eller bara inom det som är relaterat till författningen? Det som är relaterat till författningen och medborgarnas lag. Så om makthavaren befaller dig att äta bara två måltider idag, behöver du inte lyda honom inom det. Dock får du inte heller tvista med honom i den bemärkelsen att du trotsar honom öppet, ty det kommer bara att förstöra människornas relation till honom.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2776) och al-Hâkim (1/96) som står för formuleringen.