Obligatorisk kunskap om sändebuden

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 109-110

Såsom det är obligatoriskt att ha kunskap om Herren är det också obligatoriskt att ha kunskap om Hans sändebud och egenskaperna de måste ha, inte får ha och kan ha. All sådan information anammas från Allâhs beskrivning av dem i Qur’ânen. Några av dessa drag är att de var män och inte kvinnor, stadsbor och inte beduiner, utvalda och utsedda till följd av sina berömvärda drag.

Till den kunskapen hör också att de var fria från alla egenskaper som skulle svärtat deras budskap, liksom lögn, bedrägeri, undanhållning av kunskap och fördömda brister. Det är också obligatoriskt att veta att Allâh hade aldrig godkänt deras eventuella fel relaterade till budskap och befallningar. I och med att Allâh har utmärkt dem med uppenbarelse, är det obligatoriskt att betro och lyda dem. Den som inte betror dem är otrogen. Den som förtalar eller smädar någon av dem är också otrogen.