Obligatorisk kunskap för alla

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1316)

1828 – Jag frågade min fader om en man är skyldig att söka kunskap? Han svarade:

Han ska kunna sådant som gör det möjligt för honom att be korrekt, fasta, betala allmosa.”

Han nämnde också andra islamiska föreskrifter.