Obligatorisk försiktighet med Takfîr

Shaykh ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân Abâ Butayn (rahimahullâh) sade efter att ha behandlat de lärdas delade åsikter om Takfîr:

”I helhet är det obligatoriskt för personen som vill sig själv väl att inte tala om det här ämnet utan kunskap och bevis från Allâh. Han skall akta sig för att utesluta en person ur religionen utmed sitt eget tycke och förstånd. Att utesluta någon ur islam, eller att innesluta honom till islam, hör till religionens största frågor. Precis som alla andra frågor så har även den här frågan klargjorts nog. Den är överlag en av de tydligaste domarna i religionen. Vår skyldighet är att följa utan att innovera. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Följ och innovera inte. Det ni har är tillräckligt.”1

Om de lärda har delade åsikter om en viss sakfråga är otro, så är det säkrast att vara passiv och inte ta ställning förrän det kommer ett aktuellt och uttryckligt bevis från den felfrie (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Satan har fått de flesta människorna att tappa greppet i den här frågan. Vissa människor faller i underdrift och anser att personen som Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten gör Takfîr på är muslim. Andra gör Takfîr på personen som är muslim enligt Qur’ânen, Sunnah och samstämmighet.

Det konstiga är att om någon av dessa människor blir frågad om något som är relaterat till rening, handel eller dylikt, så vågar de inte svara efter eget tycke och förstånd. Istället letar de efter de lärdas ord och svarar utmed deras svar. Hur kan man då gå efter sin egen förståelse och sitt eget tycke när det handlar om en av religionens största och farligaste frågor? Vilken olycka islam har drabbats av på grund av dessa två grupper! Vilken prövning som råder på grund av de två katastroferna!”

1as-Sunnah (28) av Ibn Nasr och as-Sunan (1/80) av ad-Dârimî.