Obligatorisk bön på en plats och rekommenderad på en annan

Publicerad: 2010-07-11
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 359

 

Fråga: Har det nämnts något bevis för att man flyttar sig från platsen som man förrättade den obligatoriska bönen på till en annan plats för att förrätta den frivilliga bönen på?

Svar: Ja, det har rapporterats i Mu´âwiyahs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth som sade:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att inte fullfölja en bön med en annan förrän vi talar eller går ut.”1

Vissa lärda använder sig av detta för att visa att man bör skilja mellan den obligatoriska bönen och den frivilliga med tal eller förflyttning av plats.

1 Muslim (73).