Obligatorisk behandling av mannens försats

al-Bukhârî sade:

269 – Abûl-Walîd berättade för oss: Zâ’idah berättade för oss, från Abû Hasîn, från Abû ´Abdir-Rahmân, från ´Alî som sade:

”Jag var en man som hade kraftiga försatser. Jag befallde en man att fråga Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på grund av hans dotter. Han frågade honom varpå han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Två dig och tvätta din penis.”

Försats är en genomskinlig vätska som utsöndras i samband med upphetsning. Den flödar dock inte som utlösningen. Försatsen ålägger tvagning och att både penisen och testiklarna tvättas för att försatsen skall avta.

Hadîthen bevisar också att den blyge inte skall gå miste om sin fråga och att han istället skall låta någon annan fråga åt honom.

Hadîthen bevisar också att det är korrekt att acceptera en enda persons underrättning om en religiös fråga, ty ´Alî betrodde mannen som frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).