Obildade Sûfiyyahs dansbevis

Allâh (´azza wa djall) sade:

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

”Stampa i marken med din fot! Där finns friskt vatten så att du kan tvätta dig och dricka.”1

En grupp ignoranta asketer och obildade Sûfiyyah argumenterar med den versen för att tillåta dans. Abûl-Faradj bin al-Djawzî sade:

”Bevisningen är löjlig. Den hade varit tvetydig om stampningen gjordes glatt, men här befalls han att stampa för att få vatten.”

Ibn ´Aqîl sade:

”Var finns bevisningen för dans i att en sjukling befalls att stampa i marken med sin fot för att få vatten i medicinskt syfte? Om boskap använder sig av benrörelse för att tillåta dans i islam, kan Hans (ta´âlâ) ord:

اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ

“Slå med din stav på klippan!”2

bevisa trumpinneslag på livlösa ting. Vi ber Allâh skydda oss mot manipulering av föreskriften. Vissa av dem argumenterade med att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) skuttade till när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom:

”Du är från mig och jag är från dig.”

Detsamma gjorde Dja´far när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom:

”Du liknar mig sett till mitt utseende och min karaktär.”

Också Zayd gjorde så när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom:

”Du är vår broder och beskyddare.”

Andra argumenterade med att abessinierna utförde rytmiska kroppsrörelser medan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tittade på3.

Skutt är ju en typ av gång som görs i glatt tillstånd. Vad har det med dans att göra? Detsamma gäller abessiniernas rytmiska rörelser som görs i samband med krig.

138:42

22:60

3al-Bukhârî (454) och Muslim (892).