Obetänksam svordom

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/348)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

”Allâh bestraffar er inte för obetänksamma eder, men Han ställer er till svars för ert innersta uppsåt. Allâh är förlåtande och överseende.”1

Han varken bestraffar er eller ålägger er för era obetänksamma svordomar. Obetänksamma svordomar är sådana som talaren råkar svära omedvetet utav vana, utan att egentligen avse åtag eller bestämmelse. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som svär vid al-Lât eller al-´Uzzâ ska säga ’det finns ingen sann gud utom Allâh’.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Det sade han till folk som nyligen konverterat till islam och lämnat den förislamiska tiden. När de hade konverterat till islam var de fortfarande vana vid att oavsiktligt svära vid al-Lât. Således befallade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dem att kompensera den oavsiktliga svordomen genom att uttala trosbekännelsen. Därför sade Allâh (´azza wa djall):

وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

“… men Han ställer er till svars för ert innersta uppsåt.”

12:225