Obetald allmosa pga. giftermål och bil

Fråga: I tolv år sparade jag pengar för att gifta mig. Till sist gifte jag mig och köpte en bil utan att betala allmosa under alla dessa år. Vad är domen för det?

Svar: Vissa tror att de inte är skyldiga att betala allmosa så länge de sparar pengar till giftermål eller bostad. Det är inkorrekt. Allmosan måste betalas på pengarna oavsett om de är ämnade för försörjning, giftermål eller bostad.

Andra tror att de inte är skyldiga att betala allmosa på pengarna som är investerade i företag eller sparas på banken. Det är också inkorrekt.

Jag säger till frågeställaren att betala allmosa för alla gångna år. Människan skall ta initiativet och fråga de lärda. Att hela denna tid går utan att fråga de lärda tyder på försummelse och underdrift.