Obesvarade böner

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 65

Fråga: Vissa lekmän beklagar sig över att de har åkallat Allâh länge utan att ha blivit bönhörda. Ska man uppmana dem till tålamod eller berätta för dem att Allâh kan ha sinkat på bönerna till framtiden?

Svar: De ska härda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en slav som åkallar Allâh om något som varken är synd eller brutet släktband, utan att Allâh förser honom med tre alternativ: antingen bönhörs han i jordelivet eller också bönhörs han i nästa liv eller också avvärjs motsvarande ondska från honom.” De sade: ”Då är det bara att utöka, Allâhs sändebud!” Han sade: ”Allâh, utöka!”

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är vis och vetande. Måhända sinkar Han på bönen eftersom Han vet att den skadar människan om hon bönhörs.