Obekant slaktare

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 159-160

Fråga: Vi träffar ofta på arbetare vilkas religionstillhörighet vi saknar vetskap om varför vi tvekar om vi ska fredshälsa till dem eller inte. Vad ska vi göra?

Svar: Titta på majoriteten i arbetarnas hemland eller provins. Är majoriteten muslimer eller otrogna? Man handlar därefter. Det kan liknas vid slaktat kött på en plats där det kan ha slaktats både lovligt och olovligt. Här säger de lärde att man utgår från majoritetens tillstånd. Exempelvis befinner sig en muslim i ett område som bebos av både muslimer och buddister varvid han hittar kött på gatan. Är köttet lovligt sett till att slaktaren är muslim eller olovligt sett till området bebos av folk vars slakt är olovlig? De lärde säger att om de flesta i området slaktar lovlig slakt, är köttet lovligt, och vice versa. Och om de är lika många, är det frommast att inte äta av köttet.