Oavsett ställning

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (9/106)

De lärde är enade om att det är tillåtet för mannen att lägra sin maka bakifrån så länge det är i slidan, oavsett ställning. Versen uppenbarades kring just den saken:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

”Era hustrur är för er en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar.”1

Ibn ´Abbâs sade:

”Lägre henne framifrån eller bakifrån, bara det är i rätt plats.”

´Ikrimah sade:

”Det handlar om vaginan.”

Liknande sade al-Hasan. Sa´îd bin al-Musayyab sade om samma vers:

”Antingen utlöser du utanför henne eller också i henne.”

Beträffande Hans (´azza wa djall) ord:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

”Era hustrur är för er en åker…”

åsyftar de att hustrurna är som åkrar som sås; det enda sättet att så säd i kvinnan är i hennes vagina.

12:223