Oavsett om det är i Frankrike eller någon annanstans

Fråga: Det sägs att ni har sagt att fransmännen skall fasta tillsammans med Frankrike även om landets muslimska råd har kommit fram till Ramadhâns början via uträkningar och inte på ett föreskrivet sätt. Stämmer detta?

Svar: Ja. Jag säger att ni skall fasta med muslimerna i ert land och skilj er inte, oavsett om det är i Frankrike eller någon annanstans. Muslimerna skall fasta tillsammans och bryta fastan tillsammans. De skall inte skiljas åt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Er fasta är dagen ni fastar och er brutna fasta är dagen ni bryter fastan.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) manade till enighet och förbjöd splittring.