Nyttigaste botemedlet mot magi

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/197)

Det nyttigaste botemedlet mot magi är det som Allâh har uppenbarat för Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att bekämpa magi, nämligen surorna ”al-Falaq” och ”an-Nâs”. Hadîthen säger:

Den bedjande om skydd kan inte be om skydd med något likt dem två.”

Detsamma gäller versen ”al-Kursî”, ty den kör iväg djävlar.