Nyttig ödmjukhet

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 105

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Och ingen ödmjukar sig inför Allâh utan att Allâh upphöjer honom.”1

Hadîthen understryker att personen ska ha en korrekt avsikt och vara uppriktig gentemot Allâh med sin ödmjukhet. Många ödmjukar sig inför rika människor för att kunna erhålla något av deras jordiska rikedomar. Andra ödmjukar sig inför ledare för att kunna erhålla något åtråvärt som de förfogar över. Åter andra ödmjukar sig för att framstå som rättfärdiga och erhålla ett bra rykte. Alla dessa orsaker är osunda. Den enda ödmjukhet som gagnar hos Allâh är den som utövas för Hans sak och medför ett bra bemötande av skapelser. Ty fullkomlig godhet ligger i uppriktigheten gentemot Allâh.

1Muslim (2588), at-Tirmidhî (2029) och Ahmad (2/235).