Nyttig handel, skadlig handel

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 114

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Försäljaren och köparen har möjlighet att ändra sig så länge de inte skiljs åt. Om de är ärliga och rättframma välsignas deras handel. Och om de ljuger och döljer försvinner välsignelsen från deras handel.”1

Denna hadîth utgör en princip för vilken handel som är nyttig respektive skadlig, och att skillnaden mellan dem ligger i ärlighet och klarhet. Den som handlar ärligt och klargör alla brister och defekter som handeln beror på, har rott en nyttig handel i hamn i jordelivet då han underkastat sig Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbud, undkommit synd och erhållit en välsignad affär samt erhållit belöning och undkommit synd i efterlivet. Den som ljuger och undanhåller brister syndar och berövas på välsignelse. Den som berövas på välsignelse står som förlorare i båda liven.

1al-Bukhârî (2079) och Muslim (1532).