Nyttan med dagens solförmörkelsebön?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 100

Fråga: Då det är möjligt för dagens astronomer att förutse en solförmörkelse, har den inte samma skräckinjagande inverkan på människor. Till följd därav ifrågasätter vissa nyttan med solförmörkelsebön.

Svar: Att astronomer kan förutse en solförmörkelse är inget nytt. Det nämnde till och med Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) som levde på 700-talet. Även han sade att solförmörkelser kan uträknas. Den troende tror både på det och på att Allâh skrämmer Sina slavar med solförmörkelser. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Solen och månen är två av Allâhs budskap. Allâh skrämmer Sina slavar med dem. De förmörkas inte till följd av någons död eller liv. Om ni ser något från dem så skall ni be och åkalla till dess att det klarnar.”1

Vi är ålagda att följa föreskriften. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att bege oss till bön och erinran, och han berättade för oss att Allâh skrämmer Sina slavar med solförmörkelser. Vår plikt är att avvärja det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har varnat oss för. Vad beträffar att solförmörkelser har en naturlig orsak, tar Allâh (´azza wa djall) hand om den saken. Det är inget som vi ansvarar för.

1al-Bukhârî (1041) och Muslim (911).