Nyttan av att inte veta när Laylat-ul-Qadr inträffar

al-Bukhârî sade:

49 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Ismâ´îl bin Dja´far berättade för oss, från Humayd: Anas bin Mâlik berättade för mig: ´Ubâdah bin as-Sâmit berättade för mig att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom ut för att berätta om när Ödets natt skulle inträffa. Då började två muslimer bråka. Han sade:

”Jag kom ut för att berätta för er om när Ödets natt skulle inträffa, men den och den började bråka så den lyftes upp. Det är förmodligen bättre för er. Sträva efter den den sjunde, den nionde och den femte.”

Poängen i hadîthen ligger i att de inte märkte hur den här synden kunde bli så stor att kunskapen om Ödets natt lyftes upp. Men det gäller inte i all evighet, utan bara det året. För övrigt vet man ju inte när Ödets natt är. Den förflyttas ju också. Det här året kan den vara natten till den 27:e medan den nästa år kan vara natten till den 25:e och så vidare.

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är förmodligen bättre för er.”

Det vill säga att jag förväntar mig att det är bättre för er. Och det är det. Om människorna hade vetat när den är exakt skulle de bara dyrkat under den natten. Men i och med att de inte vet när den inträffar så dyrkar de alla nätter. Om Ödets natt skulle vara en särskild natt skulle alla, flitiga som lata, kunna dyrka under den enkelt. Men i och med att dess datum är okänt så är det bara den flitige som försöker uppnå den. Dyrkan som görs under dessa nätter är en ren godhet och belöning till oss. Därför sade vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Det är förmodligen bättre för er.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… men den och den började bråka så den lyftes upp.”

Det bevisar att bråk orsakar att godheten lyfts upp. Det stämmer. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

”Och lyd Allâh och Hans sändebud och undvik tvister och osämja; de skulle komma ert mod att sjunka och er trosvisshet att försvagas.”1

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade iväg Mu´âdh bin Djabal och Abû Mûsâ al-Ash´arî till Jemen befallde han dem att lyda varandra så att de inte faller i tvister.

18:46